<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ww17.4joomla.org/?fp=6QJfwEoUElj2%2BQlGVQAsFdufE3RkgklHUELi3ta0i6bFlimQmm%2BA6iGlL71h%2BxSrd9g0AE8ITWnwa4EOX9OInbbwVQEXSXTzlJNxihDiqYk1ToxF7%2BeObqlaX2ZsKsY%2FqfppqOXJFaHaiTlXXNQ1c7XGRcJHtPjkd5dBGmLg66Y%3D&prvtof=HTPmJmfFKabNaH5%2F%2BOt6G62lWYxh%2BVWHGwzQO%2FNBwVg%3D&poru=pKu5Txnb4n0rX6uSC54w9hEk7Uwu3B0ccYJUkz%2FsiKZVQBvGJiZLsqDWqbF1kSoJDkyDdXXUqowig6yfPppImBEIEDR5NgSD1J98qAohF9UHbAmpRSgXBydJd5WlOQC5&">Click here to proceed</a>. <script type="text/javascript"> disableSelection(document.body) </script> <script type="text/javascript"> if (top!==self) { top.location=location; } </script> <div id="panel_cookie_dol" class="panel_cookie"><div class="tresc"><h4>Informacje o plikach cookie</h4><p>Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. <a href="/?id=455">Czytaj więcej...</a></p></div><input type="button" id="ukryj" value="Zamknij" onclick="info_cookie();"/></div></body>

Uwaga polowanie - tablica

UwagaPolowanie

   9 pażdziernika 2018r opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018r w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym.

   W rozporządzeniu tym Minister szczegółowo określił wzór graficzny tablicy ostrzegawczej oraz sposób i miejsce rozmieszczania tych tablic. Szczegóły graiki oraz jej wymiary przedstawione zostały na zdjęciu powyżej. Dodać należy, że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice w odległości min. 200 i maks. 1000 metrów od obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzenia. Tablice muszą być umieszczone w miejscach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, w szczególności na parkingach leśnych, szlakach turystycznych lub miejscach zebrań publicznych. Tablice rozmieszcza się nie wcześniej niż 24 godziny przed planownym polowaniem zbiorowy i zdejmuje najpóźniej 24 godziny po zakończeniu polowania.

   Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia (od dnia 9.X.2018r).

   Po więcej szczegółów i całą treść rozporządzenia odsyłamy do Dziennika Ustaw z 9 paźdzernika 2018 roku poz. 1939

Piotr Gawin


 

 

Daj się odnaleźć

Wspomnienia z kniei

Ankiety łowieckie

Pogotowie postrzał.

TOP